Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Show sidebar
Close

Das Kloster der Gottesmutter Amasgou in Monagri

9.81
Fuhrer zu den byzantinischen Monumenten auf Zypern Ein Rückblick auf die Geschichte des Klosters und auf die Architektur und Kunst seines Katholikons, das dem Einzug des Theotokos in den Tempel gewidmet ist Ein Bericht über die byzantinische Kirche St. Marina in Kantou, eine Dependance des Klosters Panagia Amasgou wird zusammen mit einem Text zu den mobilen Funden der jüngsten Ausgrabungen der Antikenabteilung auf dem Gelände beigelegt. Seiten: 139
Close

The Monastery of our Lady Amasgou in Monagri

9.81
This Guide offers a retrospective on the history of the Monastery, on the architecture and art of its katholikon, which is dedicated to the Entrance of Theotokos Maria into the Temple. An account on the Byzantine church of St Marina at Kantou, a dependency of the Monastery of Panagia Amasgou is interceded, together with a text on the mobile finds of recent excavations carried out on the site by the Department of Antiquities. Pages: 140
Close

Η Μονή της Παναγίας Αμασγού στο Μονάγρι

9.81
Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναδρομή στην ιστορία της Μονής και στα Εισόδια της Θεοτόκου. Παρεμβάλλεται κείμενο για το βυζαντινό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Καντού, μετόχιο της Μονής της Παναγίας Αμασγού, καθώς και για τα κινητά ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν εκεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στη Μονή διασώζονται μεταξύ άλλων σημαντικές βυζαντινές και μεταβυζαντινές τοιχογραφίες και φορητές. Σελίδες: 140
Close

Κάνων Παρακλητικός εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον επονομαζόμενην Χρυσαμασγώτισσαν

2.95
Μαζί με τον Παρακλητικό Κανόνα προς την Παναγία της Ιεράς Μονής Παναγίας Αμασγούς, στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται και πολύτιμες πληροφορίες για την Μονή. Σελίδες: 48
Close

Монастырь Панагии (Богоматери) Амасгу в селении Монагри

9.81
Монастырь Панагии (Богоматери) Амасгу в селении Монагри, Кипр