Άρθρο

1η Νοεμβρίου – Εορτή Αγίων Αναργύρων

Οι ‘Αγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν αδέλφια, Χριστιανοί Γιατροί οι οποίοι πρόσφεραν στον κάθε πάσχοντα ίαση χωρίς αμοιβή (άνευ αργυρίων). Σαν αντάλλαγμα, τους ζητούσαν να πιστέψουν στον Χριστό.

Έζησαν την εποχή του Αυτοκράτορα Καρίνου, ο οποίος όταν άκουσε τα χαρίσματα τους, πίστεψε ότι ήταν Μάγοι και επιτελούσαν τα θαύματα με μαγικές τέχνες. Τους κάλεσε να αρνηθούν τον Χριστό και όταν αυτοί αρνήθηκαν, η κεφαλή του Καρίνου γύρισε προς την πλάτη του !!! Οι Άγιοι, προσευχήθηκαν και η κεφαλή επανήλθε στη θέση της !!!! Όσοι ήταν στο παλάτι πίστεψαν αλλά και ο ίδιος ο Καρίνος, ο οποίος με μεγάλες τιμές  τους έστειλε πίσω στους συγγενείς τους.

Μετά την παρέλευση αρκετών χρόνων και αφού απέκτησαν μεγάλη φήμη , τους ζήλεψε ο ίδιος ο δάσκαλος που τους έμαθε την Ιατρική Επιστήμη. Έτσι σκέφτηκε και τους ανέβασε σε ένα απόμακρο βουνό τάχα για να μαζέψουν βότανα και εκεί τους σκότωσε.

Η μνήμη τους τιμάται την 1η Νοεμβρίου.

Απολυτίκιον:
Ἦχος πλ. δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι και θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τας ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε ἡμῖν.